TARIFE & PROGRAM

Decalogul schiorilor

Schiorii amatori şi de performanţă, precum şi utilizatorii de snowboard sunt obligaţi să respecte următoarele reguli de conduită stabilite de Federaţia Internaţională de Schi și adoptate prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 491/2001 :

  1. Să schieze în așa fel încat să nu pună în pericol viața altui schior sau să îi cauzeze acestuia un prejudiciu.

  2. Să îşi adapteze viteza şi maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiţiei fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condiţiilor atmosferice şi densităţii traficului de pe pârtie.

  3. Să îşi aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflaţi în aval.

  4. Să depăşească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiţia ca această depăşire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluţie neaşteptată a celui care urmează să fie depăşit.

  5. Să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte şi al celui din aval, că atât el, cât şi alţi schiori sunt în afara oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta.

  6. Să evite staţionarea pe pârtie, mai ales pe porţiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil.

  7. Să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos.

  8. Să respecte indicatoarele de semnalizare şi balizele de marcare instalate pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement.

  9. Să îşi decline identitatea în faţa organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuşi accidentul.

  10. Sa anunțe Dispeceratul Național Salvamont la numarul de telefon 0Salvamont (0725.826.668) în cazul producerii unui accident pe pârtie, specificând următoarele: numele dumneavoastră, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc persoanele accidentate. Încercați să protejați accidentatul până la sosirea echipei de salvatori montani.

Persoanele care utilizează pârtiile şi traseele de schi pentru agrement în alt scop decât schiatul sunt obligate să respecte următoarele reguli:

 a) să nu coboare pe pârtiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sănii ori dispozitive improvizate;

 b) să nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile şi balizele de marcare;

 c) să nu circule pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul;

 d) să nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement;

 e) să nu depoziteze materiale de orice natură sau deşeuri pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement;

 f) să nu utilizeze pentru păşunat pârtiile şi traseele de schi pentru agrement omologate;

 g) să nu lipească materiale publicitare pe suporturile sau pe plăcuţele indicatoarelor de semnalizare.

Skip to content